GENERALFORSAMLING AFLYST

1. august 2020

AFLYST!

Generalforsamlingen onsdag den 29. april 2020 kl. 19.00 på Svogerslev Kro er aflyst. 

På generalforsamlingen kan over 1.000 andelshavere potentielt deltage, hvorfor den aflyses grundet COVID-19 situationen.

Ny generalforsamling varsles senest 6 uger før her på hjemmesiden samt via Betalingsservice.

Bekendtgørelsen vil være at finde nederst her på siden senest 6 uger før generalforsamlingen. 

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil øvrige relevante dokumenter også være at finde her på siden: 

  • Selskabets årsrapport, forsynet med revisorpåtegning. 
  • Endeligt budget for indeværende driftsår og forslag til budget for det kommende driftsår, herunder fastlæggelse af gebyrer og rentetillæg. 
  • Samtlige modtagne forslag fra andelshavere og bestyrelse jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. 
  • Specifikation af samtlige kandidater til bestyrelsen. 

På generalforsamlingen udleveres trykt eksemplar af dokumenterne.

Andelshavernes forslag jvf. vedtægternes punkt 6.1.e. og forslag til kandidater til bestyrelsen skal være selskabet i hænde senest 30 dage før generalforsamlingen.